1.Suzhou Company:
Add: No 28,Nanhu Road ,Wuzhong Economics Development Zone ,Suzhou  China
TEL: 86-512-67081288
FAX: 86-512-67081299
Market Department Number: 86-512-67081286
Website:
www.jumbosz.com
E-mail :davidli@jumbosz.com

2.Taiwan agency(preparing).

3.Hong Kong agency(preparing).
Add: 1710 room of Yalan center. No 639, Jiulong ,Wangjiao, Midun road.
TEL: 852-2145 4502
FAX: 852-2145 4502

4.Chongqing  factory(preparing)

5.Chengdu  agency:
Add:\Shuixie Huadu ,Xipu town, Chengdu city ,Sichuan 
province.

6.Hefei agency

D Building ,NO 16, NO 10 Road
Feidong Economics Development Zone Hefei China.